Ungementor

Er til dig imellem 12-20 år, som har brug for pædagogisk og direkte støtte i din hverdag,

Familierådgivning

Familierådgivning er til jer, som ønsker at arbejde med en specifik problemstilling eller har et ønske om øget trivsel i familien.

Psykoterapi

Til dig som ønsker at arbejde med dig selv igennem samtaleterapi. 

Fie Schjerning

“Jeg er optaget af psykologi og menneskers interaktion med hinanden. Jeg oplevede selv i en tidlig alder at skulle forholde mig til livets udfordringer og uforudsigeligheder

Uforudsigeligheder kan slå os ud for en stund, men med de rigtige rammer formår vi ofte at finde tilbage til livet selv. 

Dette står i kontrast til de udfordringer som gentager sig igennem livet. Udfordringer som skyldes uhensigtsmæssige mønstre tillært tidligt i livet. Disse mønstre kan være svære at bryde alene” 

Hvad kan man tale om i terapi?

Der kan være mange forskellige årsager til at gå i terapi, og  ingen problemer er for små eller store. Det er dig, som ved, hvad der er vigtigt i dit liv, og hvad du har brug for. 

Stress

Stress er noget vi ofte hører omtalt i medierne og i den offentlige debat. Årsagen til at vi oplever stress er individuel, og vil ofte vise sig forskelligt. Vi kan godt tåle at være stresset i en kortere periode, og vi vil alle periodevis opleve modgang. Stress er ikke kun forårsaget af mangel på tid, det kan også være forårsaget af, at vi ikke får brugt vores kompetencer, føler os utilstrækkelige eller ikke får sat grænser for os selv. For mange handler det om at lære egne grænser og værdier at kende, så de fremadrettet kan navigere ud fra det.  

Angst

Angst er en naturlig del af os alle og, den har til formål at sikre vores overlevelse. Tilbage i urtiden var angsten designet til at sikre, at vi ikke blev spist på savannen, fordi den gjorde os i stand til at vurdere en potentiel fare. Det er dog ikke altid at angsten eller frygten stemmer overens med de fare, vi faktisk kan møde i det moderne samfund. Derfor kan angsten gå hen at blive uhensigtsmæssig og forhindre os i at leve vores liv, som vi ønsker det.

Vrede

Vrede kan både være konstruktiv eller uhensigtsmæssig. Når vrede kommer til udtryk ved verbale udbryd, og uden vi selv kender årsager, bliver vreden uhensigtsmæssig og destruktiv for vores relationer. Når vi lærer at bruge vreden konstruktivt, kan vi bruge den til at sætte grænser, og empower os selv.

Mine værdier som terapeut og rådgiver

“Du er ekspert i eget liv.”

Det er kun dig som  ved, hvad du ønsker for dit liv, og hvad du mener er vigtigt at arbejde med. Det er dig, der bestemmer hvilket problem eller emne, du ønsker at arbejde med.


“Nærvær og åbensindet”

Det er min vigtigste opgave som terapeut at tilbyde mit nærvær og være lyttende til det, som fylder hos dig. Jeg vægter ærlighed og åbenhed højt i det terapeutiske rum, hvor det skal være muligt at sige det svære højt. 

“Fortrolighed”

Det er vigtigt for mig, at du kan føle dig tryg hos mig. Alt bliver fortalt i fortrolighed.  Jeg arbejder ud fra Psykoterapeutisk forenings regler om tavshedspligt og GPDR. 


“Respekt og ansvar”

Jeg mener, at vi alle har ansvar for vores eget liv. Nogen gange kan ansvaret handle om at acceptere livsvilkår. Andre gange kan det handle om at lave ændringer i sit liv, turde prioritere sig selv eller sætte grænser.