Familierådgivning

Familierådgivning er til jer, som ønsker at arbejde med en specifik problemstilling eller har et ønske om øget trivsel i familien.  Jeg tror på, at I som forældre kender jeres børn og familie bedst .

Derfor vil jeg ofte optræde som sparringspartner og facilitator for, at i sammen som familie kan finde de løsninger, som passer bedst til jer.

Hvis årsagen til udfordringerne i familien skyldes relationelle problemstillinger eller mønstre, som er svære at bryde, kan det være bedre at gå i terapi enten individuelt eller som par. Jeg vil i den sammenhæng råde dig/jer til at forløbet overgår til et terapiforløb. Hvad er en ungementor?

Og hvad kan en ungementor hjælpe med?

Pædegogisk støtte

En mentorordning er pædagogisk støtte til et defineret mål. Det kan f.eks. være øget trivsel, etablering af netværk, gennemførsel af skole/uddannelse eller etablering af mesteringsstratgier til håndtering af hverdagen. 

Hvor foregår støtten?

Samtalerne kan foregå i min klinik, som walk and talk, i den unges eget hjem eller et helt tredje sted. Det vigtigste er, at det foregår under de tryggest mulige rammer for den unge. 

Hvor langt er et forløb?

Det er individuelt, hvor længe et forløb vare. Jeg anbefaler som udgangspunkt, at de fleste forløb vare i 3 måneder, så den unge har muligheden for at udvikle sig over tid. Der er naturligvis mulighed for at forlænge eller afkorte et forløb.

REalitiske mål 

Det er vigtigt, at den unge er med til at definere de mål, som der skal arbejdes med, samt at den unge føler sig inddraget. Der vil ofte blive arbejdet med et eller flere delmål, for at give den unge en føles af at være rykket tættere på endemålet.